Stel: je werkt al 15 jaar als projectmanager in de openbare ruimte, met een sterke focus op infrastrucutuur, en je wordt verrast door een door een boek, over dat vakgebied, voor het grote publiek. Dat is wat dit boek met me deed.

17 miljoen verkeerskundigen

Soms is het tenenkrommend hoe journaliste Thalia Verkade dingen onderzoekt die zo logisch zijn. Dit is basiskennis over het verkeerssysteem waar wij ons allemaal elke dag in bewegen. Of zijn dit juist te dingen die we vergeten uit te leggen in participatietrajecten met bewoners? De broodnodige basis die zou zorgen dat bewoners beter met ons mee kunnen denken dan nu gebeurt? Dat wat we wel moeten vertellen om te komen tot een echt gesprek met boeren, burgers en buitenlui?

Hernieuwde mobiliteit

Hoe verder ik in het boek kom, hoe meer lampjes bij mij gaan branden en hoe meer ik reflecteer op de keuzes die ik de afgelopen jaren maakte en liet maken. Dat Marco te Brömmelstroet en anderen de journalist nieuwsgierig laten kijken, zorgt dat ook bij mij een hernieuwsde nieuwsgierigheid groeit.

De geschiedenis van de verkeerskunde en hoe die invloed heeft op onze dagelijke manier van denken en bewegen, wordt heel uiteen gezet.

Goed voornemen

Ik sla het boek dicht met een paar kanttekeningen, maar vooral met het voornemen vanaf nu over mobiliteit en beweging te praten en met een speelse blik te kijken.

Spelgoed auto traktor
WP Feedback

Dive straight into the feedback!
Login below and you can start commenting using your own user instantly