Projectmanagement & -facilitatie

Ben jij die leidinggevende die een ander type projectmanager zoekt? Of ben je de projectmanager die externe hulp zoekt zodat jij onderdeel kan zijn van je team? Dan zit je goed. Ik duik graag in projecten die bijdragen aan een beleefbare openbare ruimte. Zowel als projectmanager en als externe facilitator zet ik diverse werkvormen in om de groepsdynamiek positief te beïnvloeden en zo efficiënter samen te werken.

Facilitator projectbijeenkomsten

Op de sleutelmomenten in een project is de projectmanager onderdeel van het projectteam. Tijdens een projectbijeenkomst kan die teamdynamiek ongewenst verschuiven naar een koppositie voor de projectmanager. De dynamiek is verstoord en de opbrengst van de bijeenkomst is anders dan gehoopt.

Ik faciliteer jouw projectbijeenkomst of bewonersbijeenkomst zodat jij je kan focussen op de rol van projectmanager.

Tijdens een startgesprek ontwerpen we samen een bijeenkomst op maat en staan we stil bij de opbrengst. Onderwerpen die tot nu toe vaak terugkomen zijn:

  • De inhoud van jouw project: wat is het doel, waar staan jullie en wat is de volgende stap?
  • De teamdynamiek: welk niveau van volwassenheid hebben jullie en hoe kom je samen verder?
  • Zicht op de stakeholders: wie zijn het, waar staan ze en hoe worden het ambassadeurs?

Visueel werken is hierin mijn basis: als facilitator, met een praatplaat of een visueel verslag. Na afloop van elke bijeenkomst teken ik in ieder geval een voortgangsposter voor het team zodat jullie een tastbare herinnering houden aan de inzichten en afspraken.

Visueel Verslag | Visual Notes

Projectmanager infrastructuur & openbare ruimte

Met ruime ervaring als projectmanager in de openbare ruimte en civiele techniek ken ik zowel de uitdagingen aan de projectmanagerszijde als die aan de zijde van de verschillende betrokkenen. De verbinder zijn in dat geheel van belangen en werkwijze, is wat ik het liefste doe.

Ik sla een brug tussen de belangen van de politiek, de aannemer, de bewoners en de projectmedewerkers. Een project is pas geslaagd wanneer het projectteam met plezier en een duidelijk doel heeft samengewerkt, wanneer het project binnen de financiële en tijdsplanning is afgerond en wanneer de betrokken partijen als ambassadeur voor het project optreden.

Mijn werkwijze kenmerkt zich door het toepassen van visuele werkvormen om het gehele project te faciliteren. Deze manier van procesbenadering is uniek binnen de civiele techniek en heeft mij in het verleden doen uitblinken.