Deep Democracy als vaardigheid voor de projectleider

Begin 2023 startte ik aan de leergang Deep Democracy bij Human Dimensions. In zes maanden leerde ik alle vier de levels kennen en toepassen. Daarvoor was ik elke maand minimaal twee dagen in Utrecht, op het fijne Fort aan de Klop. Het is intensief, maar geweldig.

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor het succes van je project. Dit betekent niet alleen dat je de juiste planning en resources moet beheren, maar ook dat je een effectieve teamleider en facilitator moet zijn. Het vermogen om de stemmen en meningen van teamleden te waarderen en te benutten, is van onschatbare waarde voor het bereiken van succes in complexe projecten. In dit blog lees je hoe Deep Democracy, een krachtige besluitvormings- en communicatiemethode, een essentiële vaardigheid is voor elke projectleider.

De projectleider als facilitator van een team

Laten we beginnen met het begrijpen van de rol van een projectleider als facilitator van een team. Een projectteam bestaat uit individuen met diverse achtergronden, ervaringen en perspectieven. Het is de taak van de projectleider om deze diversiteit te omarmen en te benutten om tot innovatieve oplossingen en effectieve beslissingen te komen. Dit vereist het creëren van een inclusieve en open omgeving waarin teamleden zich gehoord en gewaardeerd voelen.

Traditioneel gezien was de rol van een projectleider vaak autoritair, waarbij beslissingen van bovenaf werden genomen en aan het team werden opgelegd. Deze aanpak is echter niet altijd effectief, vooral niet in situaties waarin complexiteit en onzekerheid overheersen. Projectleiders moeten verschuiven van een autoritaire aanpak naar een meer faciliterende benadering, waarbij ze de wijsheid en expertise van het team benutten. Ze worden projectfacilitator!

Waarom Deep Democracy elke projectleider kan helpen

Deep Democracy is een besluitvormings- en communicatiemethode die oorspronkelijk is ontwikkeld door Myrna Lewis en is gebaseerd op het gedachtegoed van Arnold Mindell. Het is ontworpen om de stemmen van alle teamleden te horen en te integreren, zelfs de minderheidsstemmen of afwijkende meningen. Deze methode erkent dat het negeren of onderdrukken van tegenstrijdige perspectieven schadelijk kan zijn voor de kwaliteit van beslissingen en de betrokkenheid van teamleden.

Deep Democracy biedt verschillende instrumenten en technieken om conflicten op een constructieve manier te benaderen en besluitvorming inclusiever te maken. Het stelt projectleiders in staat om:

 1. Diverse perspectieven te omarmen: Deep Democracy moedigt het luisteren naar en respecteren van verschillende meningen aan, wat kan leiden tot betere beslissingen en innovatieve oplossingen.
 2. Conflicten te benaderen als kansen: In plaats van conflicten te vermijden, leert Deep Democracy hoe ze kunnen worden gebruikt als kansen voor groei en verandering.
 3. Betrokkenheid en eigenaarschap te vergroten: Teamleden voelen zich meer betrokken bij beslissingen wanneer ze het gevoel hebben dat hun stem wordt gehoord, wat de motivatie en prestaties verbetert.
 4. Beslissingen te nemen die duurzamer zijn: Door verschillende perspectieven te integreren, worden beslissingen vaak meer gebalanceerd en duurzaam op de lange termijn.

Wat jouw projectteam moet weten over Deep Democracy

Nu je begrijpt waarom Deep Democracy belangrijk is voor projectleiders, is het tijd om te kijken naar wat jouw projectteam moet weten over deze benadering. Het is essentieel om je team te informeren en te betrekken bij het proces van het integreren van Deep Democracy in jullie werk. Hier zijn enkele belangrijke punten om te delen:

 1. Het belang van inclusieve besluitvorming: Leg uit waarom het cruciaal is om alle stemmen binnen het team te horen en hoe dit kan bijdragen aan betere resultaten.
 2. De rol van de projectleider als facilitator: Benadruk dat de projectleider niet langer alleen de beslisser is, maar eerder de facilitator van het besluitvormingsproces.
 3. De technieken van Deep Democracy: Deel enkele van de basistechnieken van Deep Democracy die jullie zullen gebruiken, zoals de ‘dialoog’, ‘gesprek op voeten’, en ‘interne conflicten’.
 4. Het creëren van een veilige ruimte: Bespreek het belang van het creëren van een veilige en respectvolle omgeving waarin teamleden zich vrij voelen om hun mening te uiten.
 5. Het doel van conflicten: Leg uit dat conflicten normaal zijn en kunnen leiden tot betere beslissingen als ze op een constructieve manier worden aangepakt.

Hoe ik deze nieuwe vaardigheid in de praktijk breng

Het implementeren van Deep Democracy in mijn rol als projectfacilitator vereist oefening. Hier zijn enkele stappen die mij helpen deze nieuwe vaardigheid in de praktijk te brengen:

 1. Boekenlezen: Deep Democracy (Jitske Kramer) en Now we’re talking, Deep Democracy in actie (Frank Weyers)1
 2. Oefenen!: Ik begon met met het toepassen van Deep Democracy in kleine teamvergaderingen en ga steeds een stapje verder.
 3. Kansen grijpen: Bij elke nieuwe opdracht waarbij ik een gesprek faciliteer bouw ik een stukje Deep Democracy in.
 4. Teamworkshop: Ik bouw een workshop voor projectteams om hen kennis te laten maken met Deep Democracy en de basisprincipes te leren.

Ja! Ik blijf maar leren!

Sinds ik over deze leergang vertel, hoor ik ook: “Jeetje, jij blijft maar leren! Weet je nu nog niet genoeg?”

Jawel. Ik weet zelfs zeker dat ik heel veel van wat ik leer al kan en doe. Vaak volg ik een leergang ik omdat ik daardoor woorden kan geven aan wat ik doe. Dat helpt om het uit te leggen in een pitch of als ik een bijeenkomst faciliteer. Daarna start de verdieping weer.

Bovendien is leren toch gewoon heel leuk en nuttig?

Het stimuleert mijn hersenen door:

 1. Nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe mensen – met hun verhalen – te leren kennen.
 2. Mijn persoonlijke groei te stimuleren en mijn zelfbewustzijn te vergroten.
 3. Te weten dat ik meer mogelijkheden creër voor opdrachten die ik tof vind.

Conclusie

Als projectleider is het essentieel om een effectieve facilitator te zijn en de stemmen van je teamleden te waarderen. Deep Democracy biedt een waardevolle benadering om dit te bereiken. Het stelt je in staat om een inclusieve omgeving te creëren waarin teamleden zich gehoord voelen en waarin diverse perspectieven worden gewaardeerd. Door Deep Democracy als vaardigheid te omarmen en in de praktijk te brengen, kun je niet alleen betere beslissingen nemen, maar ook de betrokkenheid, motivatie en teamprestaties verbeteren.

Dus, als je streft naar succesvolle projecten en effectieve teamleiderschap, overweeg dan Deep Democracy te integreren in je gereedschapskist van vaardigheden. Het zal niet alleen jouw projectteam ten goede komen, maar ook de resultaten en het welzijn van iedereen die bij het project betrokken is.

 1. Als jij je boek via een van de links in dit artikel bestelt, maak je gebruik van een affiliatie link. Het kan daarom zijn dit ik een kleine bijdrage ontvang van managementboek.nl dankzij jouw aankoop. ↩︎
Deep Democracy als vaardigheid voor de projectleider

Eveline

Eveline Mos is een gepassioneerde professional op het gebied van projectmanagement, visueel faciliteren, NLP en Deep Democracy. Met haar bedrijf, MOS Projectfacilitator, is ze een autoriteit geworden op het gebied van effectief projectmanagement en het creëren van betrokken en inclusieve samenwerkingen. Met haar ruime ervaring in projectmanagement en haar artistieke talent als visueel facilitator, helpt Eveline organisaties om de samenwerking binnen teams te verbeteren en het verhaal van het project effectief over te brengen aan bewoners, samenwerkingspartners en andere betrokkenen. Ze maakt gebruik van NLP en Deep Democracy om communicatie en besluitvorming op een krachtige manier te bevorderen.

Geef een reactie