Een praatplaat is meer dan een leuk plaatje

Hoe het maken van een praatplaat een coachingsproces kan zijn.

Inleiding

Een praatplaat, ook wel bekend als een visualisatie, kan veel meer zijn dan alleen maar een leuk plaatje. Het is een krachtig hulpmiddel om complexe ideeën te vereenvoudigen, begrip te bevorderen en diepgaande gesprekken te stimuleren. In dit artikel zullen we verkennen wat een praatplaat eigenlijk is, waarom visuele communicatie zo waardevol is, en hoe het maken van een praatplaat een diepgaand coachingsproces kan worden.

Een praatplaat? Wat is dat?

Laten we beginnen met de basis: wat is een praatplaat eigenlijk? Een praatplaat is een visuele representatie van informatie, concepten of ideeën. Het kan bestaan uit afbeeldingen, symbolen, tekst en grafieken die samen een verhaal vertellen. Het doel van een praatplaat is om complexe informatie op een eenvoudige en begrijpelijke manier weer te geven. Het is een krachtige tool om complexe ideeën te visualiseren en te communiceren.

De waarde van visuele communicatie

Visuele communicatie is de sleutel tot effectieve communicatie. Mensen verwerken visuele informatie veel sneller dan tekstuele informatie. Het gebruik van afbeeldingen en grafieken kan helpen om informatie te verduidelijken en te versterken. Een praatplaat kan de aandacht van mensen trekken en hen betrokken maken bij het gesprek. Het maakt abstracte concepten tastbaar en helpt om een gemeenschappelijk begrip te creëren.

Goede gesprekken zijn nodig voor een goede praatplaat

Het vereist goede gesprekken om de juiste informatie en inzichten te verzamelen om de praatplaat te maken. De opbrengst van zo’n gesprek is de basis van de visualisatie en dus een noodzakelijke stap.

Het gesprek geeft op zijn minst inzicht in deze drie onderdelen:

  1. Verduidelijking van complexe ideeën: Gesprekken stellen de ‘visualizer’ in staat om complexe ideeën en concepten te verduidelijken. Vaak hebben mensen verschillende perspectieven en interpretaties van informatie. Door in gesprek te gaan, kan de ‘visualizer’ dieper graven en zorgen voor een gemeenschappelijk begrip van de concepten die in de praatplaat moeten worden weergegeven.
  2. Identificatie van kernboodschap(pen): Een praatplaat moet de kernboodschappen en belangrijke informatie overbrengen. Gesprekken helpen bij het identificeren van wat echt belangrijk is voor de cliënt. Het stellen van gerichte vragen en actief luisteren naar de antwoorden helpt om de essentiële inhoud te destilleren.
  3. Verkennen van emoties en overtuigingen: Gesprekken bieden een gelegenheid om de emoties en overtuigingen van de klant te verkennen. Soms kunnen diepgaande gesprekken onthullen welke emotionele reacties of overtuigingen van invloed zijn op het onderwerp van de praatplaat. Dit inzicht kan worden gebruikt om de onderliggende waardes ook in beeld te brengen.

Of dit een groepsgesprek is, of dat wij elkaar een-op-een spreken hangt natuurlijk af van de situatie. Soms is er geen team, dat maakt de keuze al makkelijker. Andere keren kiezen we samen juist voor een groepsproces, een reeks aan individuele gesprekken of een combinatie daarvan. Het is maatwerk om de gesprekken voor de klant en de ‘visualizer’ zo waardevol mogelijk te maken.

Dit is waar coaching in beeld komt.

Ik zet mijn vaardigheden als NLP Master Practitioner in

NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het is een benadering die zich richt op de relatie tussen taal, gedrag en denken. NLP-technieken kunnen worden gebruikt om communicatie te verbeteren, persoonlijke ontwikkeling te stimuleren en effectief te coachen. Een van de kernprincipes van NLP is het idee dat de kaart (onze perceptie van de wereld) niet het gebied (de echte wereld) is. Met andere woorden, we hebben allemaal onze eigen unieke manier van kijken naar de wereld, gebaseerd op onze ervaringen en overtuigingen.

Hoe NLP en ‘deep listening’ mij helpen om het goede gesprek met jou te voeren

Als ‘visualizer’ is het essentieel om diepgaand te luisteren naar de klant. Dit staat bekend als ‘deep listening’. Het gaat verder dan alleen horen wat er wordt gezegd; het gaat erom te begrijpen wat erachter ligt, wat de cliënt echt denkt en voelt. NLP-technieken gebruik ik om de communicatie met de klant te verbeteren en om de klant te helpen de eigen denkprocessen beter te verwoorden.

Wanneer ik een praatplaat maak, gebruik ik NLP-technieken en deep listening om de juiste informatie te verzamelen. Ik stel open vragen, luister actief naar de antwoorden en probeer de verborgen overtuigingen te identificeren die van invloed kunnen zijn.

Een praatplaat maken: interview of coachingsgesprek?

Je kunt je voorstellen dat het voeren van een dergelijk gesprek, soms meer lijkt om een coachingsgesprek dan een interview. Ook de praatplaat zelf kan dat effect hebben. Ik geef je drie voorbeelden.

Het laten maken van een praatplaat maakt jouw doelstellingen scherp

Voordat ik een praatplaat maak, werk ik samen met de klant om duidelijke doelstellingen vast te stellen. Wat wil de klant bereiken? Wat zijn de belangrijkste boodschappen die we willen communiceren? Door deze vragen te verkennen, kunnen we de focus van de praatplaat bepalen en ervoor zorgen dat deze effectief is in het ondersteunen van de doelstellingen.

Het laten maken van een praatplaat kan leiden tot inzichten

Een praatplaat kan dienen als een spiegel voor de cliënt. Het visuele aspect maakt het gemakkelijker om patronen en verbanden te zien die anders verborgen zouden blijven. Dit kan leiden tot inzichten, ik waarschuw je maar vast.

Het laten maken van een praatplaat kan leiden tot actie

Een praatplaat is niet alleen een passieve weergave van informatie. Het kan ook een actieplan zijn of aanzetten tot actie. Samen met de klant identificeer ik regelmatig concrete stappen die nodig zijn om de doelstellingen te bereiken die in de praatplaat worden weergegeven. Dit zorgt voor een praktische en resultaatgerichte benadering.

Een praatplaat is meer dan een leuk plaatje

Eveline

Eveline Mos is een gepassioneerde professional op het gebied van projectmanagement, visueel faciliteren, NLP en Deep Democracy. Met haar bedrijf, MOS Projectfacilitator, is ze een autoriteit geworden op het gebied van effectief projectmanagement en het creëren van betrokken en inclusieve samenwerkingen. Met haar ruime ervaring in projectmanagement en haar artistieke talent als visueel facilitator, helpt Eveline organisaties om de samenwerking binnen teams te verbeteren en het verhaal van het project effectief over te brengen aan bewoners, samenwerkingspartners en andere betrokkenen. Ze maakt gebruik van NLP en Deep Democracy om communicatie en besluitvorming op een krachtige manier te bevorderen.

Geef een reactie