Drie cruciale succesfactoren voor onbevangen ontmoeten

Illustratie 'wat denk ik, wat denkt de ander' door Eveline Mos

Hoe kan jij als omgevingsmanagers ‘onbevangen ontmoeten’?

Echt onbevangen ontmoeten vraagt iets van jezelf: je verdiepen in de ander, je eigen vooroordelen en veronderstellingen onderzoeken en eens kritisch kijken naar waar en wanneer je elkaar ontmoet. Het gebruik van een ‘empathy map’ en het ‘Handboek bewonersparticipatie’ helpen hierbij.

Mijn eerste project als ‘visueel projectmanager’ is geopend

Centrumroute Leiden

Mijn eerste opdracht als gedetacheerde projectmanager vond ik bij de gemeente Leiden. Het was deze opdracht waarbij ik alle vaardigheden die ik had vanaf het begin inzette én mijn huiswerk van de opleiding Visueel Leiderschap van De Betekenaar direct in kon zetten. Mijn kwaliteiten als visueel projectmanager gingen met sprongen vooruit.