Visueel Verslag | Visual Notes

Lang, lang geleden

Als jij op vakantie bent en de tijd neemt te ontdekken, kom je vast wel eens hele oude
tekeningen tegen. In grotten of op keien, van heel lang geleden en meestal verduidelijkt
met rode verf. Die tekeningen komen uit een tijd dat gecommuniceerd werd met
tekeningen.
Later hebben we daar letters, woorden en zinnen aan toegevoegd. Tekeningen werden
illustraties bij de tekst en moeten mooi zijn. De laatste jaren zie ik een weg terug, terug
naar de tekening als communicatiemiddel in plaats van versiering. De combinatie tussen
tekst en een tekening zorgt voor ijzersterke communicatie.

Tekenen tijdens je werk

Mensen die tekenen tijdens een vergadering worden niet altijd begrepen, en dat is een
reden om tekeningen te verbergen. Maar dat is niet nodig! Of het poppetjes of vakjes
zijn, je tekening zegt iets over de vergadering. Misschien vooral dat je het saai vindt,
maar stel dat je tekent wat er wordt gezegd en wat de conclusies zijn, dan ontstaat er
niet alleen een visueel verslag, maar ook duidelijkheid over herhalingen of het uitblijven
van actie.

Tekenen werkt

Door te tekenen als voorbereiding op of tijdens een vergadering ga je anders in gesprek.
Er ontstaat meer begrip voor elkaar, de kern van het gesprek wordt sneller gevonden en
herkent, alle deelnemers zien dat ze gehoord worden en samen houdt je de focus.
De kern van deze werkwijze is dat onze ogen zien wat er gezegd wordt. Je gebruikt dus
twee zintuigen in plaats van één en wordt ook dubbel geprikkeld om mee te denken en
te doen. Daarnaast gebruikt je meer gebieden in je hersenen, zodat je meer verbindingen
legt, meer onthoudt en creatiever denkt.
Tekenen tijdens een vergadering sluit daarmee aan op moderne vergadertechnieken als
design sprints en scrumsessies.

Aan de slag

Probeer het maar eens! Zet de in de eerstvolgende vergadering die je hebt, al is het een
kort gesprek waarvan je aantekeningen maakt, lijnen om de belangrijkste woorden en
voeg pijlen toe. Als je werkt met 2 kleuren maak je je verslag nog mooier. En onthoud: je
hoeft het niet te delen met collega’s, je maakt een verslag voor jezelf.

Tekenen werkt op je werk

Eveline

Eveline Mos is een gepassioneerde professional op het gebied van projectmanagement, visueel faciliteren, NLP en Deep Democracy. Met haar bedrijf, MOS Projectfacilitator, is ze een autoriteit geworden op het gebied van effectief projectmanagement en het creëren van betrokken en inclusieve samenwerkingen. Met haar ruime ervaring in projectmanagement en haar artistieke talent als visueel facilitator, helpt Eveline organisaties om de samenwerking binnen teams te verbeteren en het verhaal van het project effectief over te brengen aan bewoners, samenwerkingspartners en andere betrokkenen. Ze maakt gebruik van NLP en Deep Democracy om communicatie en besluitvorming op een krachtige manier te bevorderen.